Yenilik

Modern iş dünyası büyük ölçüde bir işin geliştirilmesinde temel roller oynayan yaratıcılığa ve yeniliğe bağlıdır. Bugünün iş dünyasında kullanılan stratejilere yönelik dikkatli bir bakış, yaratıcılık ve yenilik kavramının şirketlere rekabet oyunlarını kazandırma konusunda nasıl yardımcı olacağını ortaya koyacaktır.

Bugün, yenilik tümü ile yeni bir anlam kazanmaktadır. Son 50 yıllık yönetim tarihine baktığınızda, “yönetimin”, onlar hem yerel ve hem de uluslararası ölçüde arttıkça, belli şeylerin tekrarlı bir şekilde ve kontrollü bir yönetici ile bugünden nasıl yapılacağı belirlemek amacı ile, çok spesifik bir problemi çözmek için tasarlandığının hızlı bir şekilde farkına varacaksınız. Bu durum ötekilerden daha büyük ve daha etkili dev bir gemi inşa etmek konusundadır. Bu gemi ayrıca çok sayıda denizci ve yolcu taşımaktadır ve herkes gemide ve tüm yolculuk boyunca ve orada kalma ihtiyacı duyar.

Hızlı değişen piyasalarda rekabet gücünün korunmasındaki başarımız yenilikçi olmak konusundaki en güçlü noktamızdır. Kendimizi AR-GE toplantısına, bugünün çelik yapım gereksinimlerine en etkili baskı ile tam olarak adıyoruz. On yıllar ve yönetim uygulamaları ve sistem bina ölçüsünü ve kapsamını geliştirmek için tasarlandığı zaman, kontrolü sürdürmenin yanı sıra, yeniliğin meydan okuyuşu ile yüzleşiyoruz.

Yenilik için açıklamamız yaratıcılığın ve bağlanabilirliğin, insan hayallerini ve yeteneklerini artırmak ve birleştirmek için yeniliğin daha önce hiç mümkün olmayan bir şekilde onu mümkün kılmasıdır.

Yenilikteki süreçleri yönetim disiplinimiz Yenilik Yönetimimiz ile ilgilidir. Tasarımcılarımız ve mühendislerimiz Yenilik Yönetiminin hedeflerinin ve süreçlerinin ortak bir anlayışı ile işbirliği yapmak için son derece motive edilmektedirler.

GEMKOM, yeni fikirlerin ve keşiflerin ekonomik uygulanması, yeni fikirleri ve iş fırsatlarını geliştirmek ve onların geliştirilmesini mümkün kılmak için kendi stratejisi, kültürü, fikir yönetimi ve ticarileştirme riski yönetiminden oluşan kendi Yenilik Yönetimi sistemini geliştirmiş bulunmaktadır.

GEMKOM esasen şirketler için sürdürülebilir gelişim için temel unsurlar olan ürün kalitesini artırma, enerji tasarrufu, işletim maliyetini düşürme, güvenilir ekipmanlar ve etkili kirlenme azalması alanlarında uğraş vermektedir.