Vakumla Gaz Giderme (VD)

VD süreci esnasında, metal bilim işi çelik potasında yer alır. Sıvı çelik potası bir bakım pompası sistemine bağlanan bir vakum tankına yerleştirilir. Pota karıştırmayı desteklemek için içinden etkisiz gazın eriyiğin içine enjekte edildiği gözenekli tapalarla donatılır. Süreç esnasında metal bilimsel reaksiyonlara dayalı olarak 800 – 1200 mm pota ateş panellerine ihtiyaç vardır. Eğer bir ilave oksijen üfleme borusu ile donatılırsa, VD-OB kapsamında bilindiği gibi, zorlanmış karbonsuzlaştırma veya kimyasal ısıtma gibi daha fazla faydalar elde edilebilir.

Metal bilimsel ve işletimsel görevler:

  • Hidrojen ve Azot gazı giderme
  • Karbonsuzlaştırma ve oksijen püskürtme borusu ile zorlanmış karbonsuzlaştırma
  • Cüruf metalürjisi ile kükürtsüzleştirme
  • Alüminyum ilavesi ile oksijensizleştirme
  • Şekil kontrolünün dahil edilmesi
  • Sıcaklık derecesi ve analizin ayarı