Geleneksel Sistemler

GEMKOM elektrikli çelik üretim teknolojisi güçlü, basit ve güvenilir tasarım için çözümdür. Sürekli gelişim ve iyileştirmelerin ürünü olarak, ocaklarımız en üst düzeye çıkarılmış zamanında güç, yüksek hızlı hareketler ve bakım için bütün bileşenlere kolay erişim olanakları sunar. Ocak ultra yüksek güç girdisi için idealdir ve genel ocak performansı ayrıca en son oksijen ve karbon enjeksiyon teknolojileri ile artırılabilir.

GEMKOM’Un Elektrikli Ark Ocağı (EAO), standart karbon kalitelerinden yüksek alaşımlı ve paslanmaz çelik kalitelerine kadar, bütün çelik türlerinin üretimi için ideal eritme birimidir. Onun genel ocak performansı ayrıca en son oksijen ve karbon enjeksiyon teknolojileri ile artırılabilir.

GEMKOM tesisini oluşturan çeşitli sistemlerin tercih edilmesi için olan görüşü, aşağıdaki yüksek öncelikli amaçlar açısından çok sıkı bir şekilde ilişkillendirilir:

  • Sınırlı yatırım maliyetleri
  • Yüksek kaliteli ürünler
  • Yüksek verimlilik
  • Maksimum işletim basitliği
  • İşletim güvenilirliği
  • Çeşitli piyasa taleplerini karşılamak için maksimum esneklik

Çelik üretiminin başlama noktası hurda holüdür. Çelik üretimine dayalı mini haddehanenin karmaşıklığı çeşitli türlerden ve hurda karışımlarından ve DRI ve HBI gibi hurda ikamelerinden geliyor. Karmaşıklık sorununu ele almak için otomatik işletim uygulanacaktır.

Çelik ve cürufu eritmek ve aşırı derecede ısıtmak için ihtiyaç duyulan enerji, bütün kayıplar da dahil olmak üzere, elektrik enerjisi ve ekzotermik reaksiyonlar sayesinde enerji girdisi ile dengelenir.

Soğutma elementi (çatı/boru paneli) bir su soğutmalı, değiştirilebilir panel olarak tasarlanır ve çeşitli sudevrelerine sahip borulardan oluşur. Panel bir kapak plakası ile yalıtılır. Panele cüruf pimler sağlanır ve sıcaklığa karşı korumak için ateşe dayanıklı malzeme ile püskürtülür. Kirli gazlar, malzeme besleme, kireç püskürtme, ocak basınç ölçümü ve üst delik doldurma sistemleri için olan bütün delikler panelin içinden geçer. Panel çatı destekleme yapısından (sabit borulama) su ile temin edilir.

Elektrik Ark Ocağı (EAO) tasarımı aşağıdaki gibi çeşitli teknolojiler sayesinde daima kısa olan dökümden döküme zamanlamayı düşünür:

Yüksek sekonder voltajlı ve daha uzun ocaklı UHP (Ultra High Power Ultura Yüksek Güç) tasarımı
Bakır kaplı kutu tasarımında yüksek akım iletimli elektrot kolları
En ileri teknoloji elektrot kontrol sistemi
Alternatif enerji kaynaklarının (kimyasal enerji) yaygın kullanımı
Çok birimli enjeksiyon sayesinde ocak içinde daha iyi enerji ve termal denge
EBT cürufsuz akıntı sayesinde yüksek verimlilikte alaşım katkı maddeleri ve yüksek sıcaklığa dayanıklı pota tuğlası ömrü
EBT-brülör sisteminin özel tasarımı sayesinde soğuk EBT alanına daha fazla sıcaklık girdisi
Zor çalışma şartlarını sürdürmek için tasarlanmış, çok hızlı hareketlere ve emniyetli çalışmalara olanak sağlayan ağır yapı
Kapalı cüruf kapısı uygulamalı ocak çalışmasının yüksek esnekliği ve yüksek verimliliği
Çatı kaldırma sistemi, ocak kilitleme sistemi gibi özel tasarım için kolay bakım çalışması
Bölünmüş gövde tasarımı
Yüksek hızlı soğutma suyu akışına sahip bakır veya kombi paneller
Sürekli DRI/HBI besleme sistemleri
Karbon, yakıt ve oksijene dayalı ek kimyasal enerji elektrik gücü için alternatif olarak kullanılır
SIM-ARC elektrot regülasyon tasarımı
Sıcak topuk uygulaması
Hızlı hurda yükleme

Hurda alanı esnekliği

EAF, elektrik gücünden tasarruf etmek için ayrıca ek kimyasal enerji de kullanır ve böylece geliştirilmiş EAF verimliliği vasıtası ile çevirim masrafını azaltır. Kimyasal enerji karbon ve oksijen enjeksiyonu sağlayan özel tasarım GEMKOM-Kombineli brülör sistemi vasıtası ile temin edilir. Brülörler soğuk nokta alanlarını iptal etme ve ayrıca iyi köpüklü cüruf elde etme amacı için dağıtılır. Bir başka ifade ile, elektrik arkının etkili dinamik kontrolünü dengeli bir oksijen ve EAF verimliliğini artırmak için karbon enjeksiyonu ile birleştirmek suretiyle banyoda mümkün olduğu kadar homojen kimyasal enerjiye sahip olmak için konfigürasyon seçilir.