EAF için Tek Yükleme

Buluşumuz sünger demir, hurda demir veya demir cevheri gibi demirli malzemelerin bir elektrik arkı ocağında sürekli olarak eritilmesini mümkün kılar ve böylece elektrik arkı hiçbir zaman kapatılmaz ve ayrıca güç de hiçbir zaman azaltılmaz.

Bu buluş demirli malzemelerin sürekli olarak erimesini, eriyen çeliğin metal yüklemeden kirlenmesini önleyen bir olanak vasıtası ile eş zamanlı ve sürekli olarak rafine edilmesini garantiye alır ve boşaltma deliğinin tıkanma tehlikesini, yeteri kadar rafine edildiği zaman erimiş çeliğin yarı sürekli olarak boşalmasını ortadan kaldırır.

Çoğu çalışmalar her sıcaklık için 2 veya 3 kova hurdayı hedefler ve bu gereksinimi karşılamak için kendi hurdasını karıştırır. Buluşumuz tek kovalık bir yüklemeyi gerçekleştirir.

Sabit düz banyo, eğer iyi köpüklü bir cüruf muhafaza edilirse, yüksek elektrik verimliliğine olanak sağlar!

Aksi halde – ısıya dayanıklı maddede hasara, hızlandırılmış delta aşınmasına, artan elektrot tüketimine, düşük verime, artan güç tüketimine, oksijen üfleme borusundaki artan eskime görülür.

 

Yeni Sürecin Spesifik Amaçları

  • Daha düşük spesifik sermaye masrafları
  • Daha düşük esas enerji tüketimi
  • Yüksek verimlilik/düşük çevirim maliyeti
  • Besleme malzemesinin tercihinde esneklik
  • Daha düşük T-T-T, daha yakın
  • Maksimum süreç esnekliğini muhafaza
  • Rekabet gücünü korurken artan ürün kalitesi
  • Daha fazla çevre dostu ve çevre gereksinimlerini minimum maliyette karşılama
  • Bir enerji kaynakları kombinasyonu kullanmak suretiyle EAF’ye yönelik güç girdisini en üst düzeye çıkarmak
  • Kayıpları en aza indirmek için optimize edilmiş enerji kullanımı ve elektrik gücü temini

   

 • Bu buluş mevcut sanatta mevcut olamayan birçok özellikler sunar:
  • Yükleme süreklidir ve çeşitli türde malzemeler eş zamanlı olarak yüklenebilir;
  • İstenen erime zamanı azaltılır, çünkü ocak sürekli olarak çalışır;
  • Çevreye salınan sıcaklık ve emisyon azalır, çünkü ocak daima kapalı bir kapakla çalışır;
  • Çeliği yüklemek, eritmek, rafine etmek ve boşaltmak için gerekli olan bütün hareketler otomasyon kapsamındadır;
  • Erime süresi esnasında ocak eğilme hareketi çeliğin rafine edilmesine olanak sağlar ve böylece çelik sıcaklık derecesinin ve kompozisyonunun kesin bir kontrolünü garantiye alır;
  • Toz dağılımı azalır ve, bu nedenle, değişim verimi artar;
  • Modern işletimler 45-50 dakikadan daha az dökümden döküme zamanını hedeflerler. Biz 40-45 dakikalık dökümden döküme zamanını başarmayı hedefliyoruz.