Doğaya Saygı

DOĞAYA SAYGI

Elektrik çelik eritme atölyesinin içindeki çevresel koruma alanında, çok önemli bir uygulama EAF sürecinden üretilen ve ocak çatısındaki IV deliğinden kaçan dumanların toplanması ve işlenmesidir. Emisyon akış oranı, sıcaklık derecesi, sıcaklık yükü ve kompozisyonu güç verme aşaması esnasında devamlı olarak ve aniden değişiyor. EAF süreci ile üretilen esas kirletici madde demir oksitin ince tozları ve başka ağır metaller, uçucu organik birleşiklerdir, ancak CO (Kobalt) ve VOC (Uçucu Organik Birleşik – Volatile Organic Compound) miktarı da çok yüksektir.

Karar esnasında ne düşünülmeli?

Yüksek güvenilirlik ve olumlu işletim maliyetleri doğru tasarımı gerektirmektedir
Daha temiz ve daha kesin bir şekildeki süreç parametreleri birbirlerine göre benimsenmekte, tasarım aksi yöndeki bütünlüğe yönelik olarak adapte edilmiş, düzenli çalışma olacaktır,
Uzun süren, düşük bakım bileşenleri plansız aksama zamanlarını hemen hemen tümü ile ortadan kaldıracaktır

Toz giderme sistemleri hassas yatırımlar gerektirir. Bunun sistemin gelecek üretim büyümeleri karşılayabilmesi ve önemli değişiklik ve dönüştürme masraflarına ihtiyaç duymaksızın potansiyel olarak daha sıkı çevresel yönetmelikler açısından bu derece önemli olmasının nedeni budur.